Leczenie zębów

Leczenie zębów

Ceny

Zdjęcie rentgenowskie jednego zęba za pomocą radiowizjografa (jedno zdjęcie) 60 UAH
Znieczulenie nasiękowe / przewodowe 120/150 UAH
Uszczelnienie szczelin /głębokie uszczelnienie szczelin 250/300 UAH
Wkład Glass-Jonomerowy 50 UAH
Wkład fotopolimerowy TERACAL 100 UAH
Wypełnienie cementem glass-jonomerowym przy powierzchniowej / głębokiej próchnicy 300/450 UAH

* Koszt usług może się różnić w zależności od kursu hrywny do euro.
Dowiedz się ostateczny koszt zabiegóww administratora centrum: +38 067 715 87 49.